Internet Of Things


نیم روز اول:

 • معرفی اینترنت اشیاء و کاربرد آن در زندگی روزمره
 • آشنایی با پلتفرم های اینترنت اشیاء
 • معرفی حوزه های کاربردی اینترنت اشیاء
  • خانه هوشمند
  • شهر هوشمند
  • سلامت هوشمند
  • کسب و کار هوشمند
  • کشاورزی هوشمند
 • معرفی ابزارهای مورد نیاز برای ورود به حوزه اینترنت اشیاء
 • معرفی ارکان اصلی ساخت یک محصول مبتنی بر اینترنت اشیاء
 • معرفی سیستم های نهفته و کاربرد آن ها در اینترنت اشیاء
  • معرفی انواع بردهای پردازشی پرکاربرد
  • معرفی انواع سنسورهای مورد استفاده در حوزه های مختلف
  • معرفی انواع ماژول های ارتباطی
  • آشنایی با سرور پلتفورم های اینترنت اشیاء و نقش آن ها
 • راه اندازی و معرفی قابلیتهای انواع بردهای Raspberry Pi برای انجام پروژه های حوزه اینترنت اشیاء
 • راه اندازی و معرفی قابلیتهای Ardunio برای انجام پروژه های حوزه اینترنت اشیاء
 • راه اندازی و معرفی قابلیتهای ESP-8266 برای انجام پروژه های حوزه اینترنت اشیاء
 • معرفی قابلیتهای Latte Panda انجام پروژه های حوزه اینترنت اشیاء مبتنی بر سیستم عامل Windows 10
 • کار با GPIO به منظور خواندن اطلاعات سنسورها
 • گردآوری اطلاعات سنسورها، اتصال به اینترنت و ارسال داده ها
 • ارسال فرمانهای مختلف جهت کنترل عملگرها

 

نیم روز دوم:

 • آشنایی با ابزارهای توسعه ی اپلیکیشن موبایل و ویژگی های آن
 • نحوه ی نصب سیستم عامل رزبین روی رزبری پای
 • معرفی سیستم عامل رزبین و نحوه ی کار با آن
 • معرفی زبان های برنامه نویسی متداول رزبری پای
 • معرفی GPIO و نحوه ی استفاده از آن در رزبری پای
  • آشنایی با مدهای مختلف GPIO
  • راه اندازی GPIO
 • آشنایی با پروتکل های ارتباطی سریال و نحوه ی راه اندازی آن ها در رزبری پای
  • UART
  • SPI
  • I2C
 • راه اندازی سنسورهای مختلف به کمک GPIO و پروتکل های معرفی شده
 • اتصال رزبری پای به اینترنت
  • معرفی پروتکل های ارتباطی اتصال به اینترنت
   • نحوه ی پردازش داده ها به فرمت JSON
   • پردازش داده های دریافتی و استخراج دستورات
 • پیاده سازی یک پروژه ی عملی طراحی و ساخت سیستم و انجام فرآیند اینترنت اشیاء


نیم روز سوم:

 • ساخت یک سامانه جهت استفاده برای اینترنت اشیا و همچنین سایر قابلیت های سرویس های مبتنی بر وب
 • مشاهده اطلاعات ارسال شده توسط رزبری پای
 • آشنایی با برنامه نویسی موبایل اندروید Android Studio
 • معرفی ابزارهای برنامه نویسی اندروید Xamarin, X Code, …
 • استفاده از اپلیکیشن اندروید مبتنی بر اینترنت اشیاء
 • اتصال اپلیکیشن و مشاهده اطلاعات سنسورها
 • ارسال فرمان از طریق اپلیکیشن موبایل به رزبری پای
 • اتصال برد Arduino به برد Raspberry Pi
 • معرفی برد ESP8266 به عنوان برد iot
 • محیط برنامه نویسی Arduino IDE
 • محیط برنامه نویسی Visuino بعنوان ساخت پلتفورم های iot بصورت بلاک های تصویری
 • ساخت سامانه گلخانه هوشمند مبتنی بر برد ESP-8266 بهمراه ماژول های DHT, Soil Monitor


نیم روز چهارم:

 • معرفی سیستم Node Red
 • پیش نیاز های نصب پلتفورم و نحوه کار با Node Red
 • مدیرت led بدون کد نویسی در محیط نود رد
 • مدیریت LED از طریق داشبورد گرافیکی بدون کد نویسی در محیط نود رد
 • مدیریت سرو موتور بدون کد نویسی در محیط نود رد
 • پروژه مانیتور دما رطوبت لحظه‌ای محیط به صورت گرافیکی بدون کد نویسی در محیط نود رد
 • نمایش دما نموداری در محیط گرافیکی
 • ارسال اطلاعات سنسورها از طریق ایمیل بدون کد نویسی در محیط نود رد
 • مدیریت برد رزبری پای توسط ربات تلگرام و چت آیدی بدون کد نویسی در محیط نود رد
 • خواندن اطلاعات سنسور و پردازش اطلاعات
 • ارسال فرمان از طریق پروتکل MQTT از رزبری پای به آردوینو
 • معرفی پلتفورم Grafanna بعنوان ابزار داشبورد ساز برای مانیتور پروژه های ساخته شده
 • ایجاد یک داشبورد مانیتورینگ با پارامترهای مبتنی بر اینترنت اشیاء